Vapengin Jupiter 2 – Pod 1 Lần Dùng Chính Hãng

Mã Sản Phẩm :Vapengin Jupiter 2
Tình trạng :Chờ Hàng
Loại sản phẩm :Pod 1 lần dùng
Thương hiệu :Vapengin
  • Thương hiệu : Vapengin
  • Tên sản phẩm : Vapengin Jupiter 2
  • Kích thước : 52.7*21.9*89mm
  • Dung lượng pin : 700mAh
  • Số hơi : 6500 hơi
  • Nồng độ nicotine : 20/50ni
  • Coil : Mesh Coil